UPRAVNA-VODY.cz

Řešení pro filtraci a úpravu pitné i užitkové vody

+420 724 337 035

info@upravna-vody.cz

Zbavení vody dusičnanů

Filtry na odstranění dusičnanů

Dusičnany jsou jednou z nejvíce škodlivých látek běžných ve vodě. Většinou se do vody dostávají průsaky z polí a hnojené zemědělské půdy. Zdrojem dusičnanů mohou být i septiky av blízkosti pramenů a studní.

Ve větším množství jsou dusičnany nebezpečné pro lidské zdraví, při trávení se zredukují na toxické dusitany. Ohroženi jsou zejména kojenci a oslabení a nemocní jedinci.

K odstranění dusičnanů z vody se používají úpravny vody s anexovou filtrační náplní. Regenerace filtrační náplně se provádí chloridem sodným v podobě tabletové soli. Jedná se o obdobné zařízení, jako v případě změkčovacích stanic. Používají se stejné řídící jednotky i designová provedení.

Velikost a kapacitu úpravny vody pro odstranění dusičnanů je nutné spočítat na základě rozboru surové vody, důležitými ukazateli jsou koncentrace chloridů, síranů a dusičnanů.

Zařízení potřebuje suché nezámrzné místo s přípojkou vody, el. zásuvkou 230V/50Hz a připojení na odpad.

Další možností, jak se zbavit dusičnanů v pitné vodě je princip reverzní osmózy (RO).

Chcete se dozvědět více?

Napište nám váš problém či dotaz týkající se úpravy vody, ozveme se vám co nejdříve.