UPRAVNA-VODY.cz

Řešení pro filtraci a úpravu pitné i užitkové vody

+420 724 337 035

info@upravna-vody.cz

Odželeznění vody

Odstranění kovů (železa a manganu)

Při využívání vlastních zdrojů pitné vody, především vrtaných studní, se vyskytují problémy se zvýšeným obsahem železa a manganu ve Vaší vodě a následné zapáchání teplé užitkové vody.

Principem odželeznění (a odmanganování) vod je převedení rozpustné dvojmocné formy oxidací na vícemocnou nerozpustnou formu a následná separace této tuhé fáze. Jako oxidačních činidel se používá vzdušný kyslík rozpuštěný ve vodě, chlor, manganistan draselný anebo ozon. Ve filtru dojde k vysrážení a zachycení solí železa a manganu. Po zaplnění filtru se musí provést regenerace filtru proplachem.

Železo rozpuštěné ve vodě v podobě železnatých iontů nevidíme, ale po styku se vzduchem začíná železo reagovat a vzniká hydroxid železitý, který je nerozpustný a tvoří známé a obtěžující povlaky. I velmi malé koncentrace železa mohou způsobit problémy např. se zvýšeným počtem kolonií bakterií, které při svém úhynu způsobují zápach vody. Tato voda pak není vhodná ani k použití pro užitkové účely. Pro zvýšený obsah železa je typická tvorba rezavých a načervenalých povlaků, které ale nemusíte vidět ihned, objevit se mohou až po čase, obvykle také po ohřevu vody. Velmi často pak dochází k zanášení trubek, kde se vytváří pevné usazeniny a krusty, které brání průtoku vody do praček nebo myček. Jak již bylo zmíněno v úvodu, se železem mají potíže spíše vlastníci vrtaných studen, než lidé využívající městský vodovod.

Pro mangan, který se ve vodě vyskytuje v podobě manganatých iontů, jsou typické naopak mastné skvrny, které se objevují na vodní hladině a ničí tím kvalitu pitné vody, zanechávají stopy na prádle apod.

Norma pro pitnou vodu udává max hodnoty pro tyto prvky následující: Fe 0,2 mg/l , Mn 0,05 mg/l

Odstranění železa a manganu je důležitým krokem pro další úpravy vody jak za pomoci reversní osmózy, tak i při samotném změkčování. Kousky vysráženého železa mohou poničit jednotlivé součásti změkčovacích zařízení, jejích řídících jednotek, ucpat přívodní hadičky atd.

Postup při odstraňování železa

Rozpuštěné železo, často i s manganem jsou odstraňovány pomocí katalytické oxidace. Do sklolaminátových nádob je nasypána filtrační směs, která má vlastnosti katalyzátoru, tedy urychluje reakci. Díky tomu je železo velmi silně oxidováno kyslíkem, který je obsažený ve vodě a tvoří nerozpustné sraženiny, které se zachycují na filtrační hmotě. Při zpětném proplachování a čištění náplně jsou tyto sraženiny vymývány a odváděny do odpadu. Zpětný proplach se provádí po upravení určitého množství vody, tento stav se nazývá "regenerace".

Naše firma nejvíce využívá filtračních směsí na základě dioxidu manganu. Patří sem hmoty Pyrolox a BIRM.

Chcete se dozvědět více?

Napište nám váš problém či dotaz týkající se úpravy vody, ozveme se vám co nejdříve.