UPRAVNA-VODY.cz

Řešení pro filtraci a úpravu pitné i užitkové vody

+420 724 337 035

info@upravna-vody.cz

Sterilizace vody

Odstranění bakterií a virů UV zářením

UV lampy jsou určené k odstranění bakterií a virů z vody pomocí UV (UV-C) záření.

Sterilizátory vody pracující s ultrafialovým zářením. Slouží k zahubení bakterií, virů, plísní a dalších živých mikroorganismů, které se mohou ve vodě vyskytnout. Přestože je kvalita vody v distribuční síti velmi pečlivě sledována a kontrolována, nelze nikdy plně vyloučit, že se do vody tyto organismy nedostanou. Může k tomu dojít např. při prudkých deštích, při poruchách rozvodů a dále v důsledku koroze a přítomnosti vzduchu se může v rozvodech vytvořit prostředí, které je pro vývin bakterií příznivé.

Sterilizátor se skládá z dvou částí: pracovní komory a elektronického modulu. Sterilizace probíhá v pracovním prostoru komory a elektronický modul napájí UV lampu, která je umístěna v křemíkové trubici. Vlnová délka zářivky je volena tak, aby účinnost rozkladu živých mikroorganismů včetně virů bylo maximální, v praxi téměř 100%.

Přínosy UV sterilizátorů

  • pracovní komora z nerez oceli - zvýšení antibakteriální účinnosti
  • měření délky provozu lampy a tím lepší možnost údržby
  • pouzdro UV lampy je z křemíkového skla a je tak dosaženo lepší difuze UV do vody při současné lepší ochraně lampy
  • malá spotřeba el. energie, žádná spotreba chemikálií

Hlavní výhody

  • sterilizace bez chemických látek a příměsí
  • vysoká účinnost ( 99 až 100% )
  • ideální ošetření vody na vstupu do objektu
  • minimální provozní náklady díky velmi nízké spotřebě
  • voda upravená sterilizátorem nezískává nepříjemné příchutě a zápachy, jak je tomu např. při použití chlóru

Chcete se dozvědět více?

Napište nám váš problém či dotaz týkající se úpravy vody, ozveme se vám co nejdříve.